poziomowanie legarów

Poziomowanie legarów pod deskę podłogową. Legray przymocowane są do pbelek stropowych w odstępach co około 40cm. Pomiędzy legary zostanie ułożona wełna akustyczna. 

Poziomowanie legarów pod deski sosnowe. Pomiędzy leary położona zostanie wełna mineralna w celu odizolowania odgłosów na niższą kondygnację.

Subskrybuj poziomowanie legarów